JAGUART

Sắp xếp theo:

BLACK PARADISE

KIỂU DÁNG TAY CẦMOffset (dịch chuyển)CHẤT LIỆU THÉPChrome stainless steelTRỌNG LƯỢNG42gKÍCH THƯỚC5.5"LỚP TRÁNGKIỂU DÁNG QUAI KÉOOffset (dịch chuyển)KÉO TAY TRÁI/PHẢITay phải
4,600,000₫
Xem nhanh Chi tiết

BLACK PATTY

KIỂU DÁNG TAY CẦMOffset (dịch chuyển)CHẤT LIỆU THÉPChrome stainless steelTRỌNG LƯỢNGKÍCH THƯỚC5.5"LỚP TRÁNGKIỂU DÁNG QUAI KÉOOffset (dịch chuyển)KÉO TAY TRÁI/PHẢITay phải
4,600,000₫
Xem nhanh Chi tiết

BLACK SOUL

KIỂU DÁNG TAY CẦMOffset (dịch chuyển)CHẤT LIỆU THÉPChrome stainless steelTRỌNG LƯỢNG44gKÍCH THƯỚC5.5"LỚP TRÁNGKIỂU DÁNG QUAI KÉOOffset (dịch chuyển)KÉO TAY TRÁI/PHẢITay phải
4,600,000₫
Xem nhanh Chi tiết

BLACK VENEZIA

KIỂU DÁNG TAY CẦMOffset (dịch chuyển)CHẤT LIỆU THÉPChrome stainless steelTRỌNG LƯỢNGKÍCH THƯỚC5.5"LỚP TRÁNGKIỂU DÁNG QUAI KÉOOffset (dịch chuyển)KÉO TAY TRÁI/PHẢITay phải
4,600,000₫
Xem nhanh Chi tiết

FREAK

KIỂU DÁNG TAY CẦMOffset (dịch chuyển)CHẤT LIỆU THÉPstainless chromiun steelTRỌNG LƯỢNG40gKÍCH THƯỚC5.5"LỚP TRÁNGKIỂU DÁNG QUAI KÉOOffset (dịch chuyển)KÉO TAY TRÁI/PHẢITay phải
4,600,000₫
Xem nhanh Chi tiết

GLAM ROCK

KIỂU DÁNG TAY CẦMOffset (dịch chuyển)CHẤT LIỆU THÉPChrome stainless steelTRỌNG LƯỢNG39gKÍCH THƯỚC5.5"LỚP TRÁNGKIỂU DÁNG QUAI KÉOOffset (dịch chuyển)KÉO TAY TRÁI/PHẢITay phải
4,600,000₫

LADY LOVE

KIỂU DÁNG TAY CẦMOffset (dịch chuyển)CHẤT LIỆU THÉPChrome stainless steelTRỌNG LƯỢNG42gKÍCH THƯỚC5.5"LỚP TRÁNGKIỂU DÁNG QUAI KÉOOffset (dịch chuyển)KÉO TAY TRÁI/PHẢITay phải
4,600,000₫
Xem nhanh Chi tiết

ROCK'n REBEL

KIỂU DÁNG TAY CẦMOffset (dịch chuyển)CHẤT LIỆU THÉPChrome stainless steelTRỌNG LƯỢNG39gKÍCH THƯỚC5.5"LỚP TRÁNGKIỂU DÁNG QUAI KÉOOffset (dịch chuyển)KÉO TAY TRÁI/PHẢITay phải
4,600,000₫
Xem nhanh Chi tiết